شاخه ها
سازندگان

  ورزشهای رزمی

  ۱۳۹۳/۰۷/۱۷موقعیت انواع پا در ورزشهای رزمی

  به نام خداوند موقعیت انواع پاها در هنر رزمی از دکتر کاظمی چکیده : ارتباط اشیاء با هم ناشی از جاذبه جرم آنها است و به تبعیت آن ارتباط جسم انسان نیز با زمین تابع این قا..

  ۱۳۹۳/۰۷/۲۱تحلیل علمی تکنیک رزمی با قوانین نیوتن

  در این بررسی دو تکنیک از دو رشته متفاوت از هم ، مورد نظر قرار می گیرد . عکس مربوط به تکنیک ها را در این بخش می آوریم . در تکواندو و کاراته و کیک بوکس تکنیکی است با نام های..

  clear-bug-div
  واحد پول
  کلمات رايج جستجو